Make your own free website on Tripod.com
Bahan Pengajaran& Pembelajaran

Perhatian : Kami memerlukan sumbangan daripada anda

  1. Panduan Pengguaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

© 2002 SMK Sultan Omar™, 23000 Dungun, Terengganu
Tel/faks : 09-8481831    Email : smkso2002@hotmail.com
http://smkso2000.tripod.com/