Make your own free website on Tripod.com

.ARAS 4
4.1 Fokus
    Aktiviti dalam peringkat ini diperkenalkan kepada pelajar-pelajar yang telah menguasai kemahiran dan pengetahuan literasi peringkat 3 dan berminat melanjutkan pembelajaran literasi komputer ke pringkat yang lebih tinggi.  Dalam peringkat ini aktiviti pembelajaran tentang kemudahan-kemudahan lanjutan bagi perisian pengurusan pangkalan data dan pengaturcaraan akan dijalankan.  Bagi sekolah yang mempunyai kemudahan Internet, aktiviti lanjutan mengenai Internet akan dijalankan.
4.2 Objektif
    i.

Berkebolehan menggunakan kemudahan lanjutan dalam perisian pengurusan pangkalan data untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar.

    ii. Berkebolehan menggunakan kemudahan lanjutan dalam perisian pengaturcaraan untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar.
    iii. Mempunyai fahaman dan kemahiran yang lebih mendalam tentang penggunaan perkakasan dan perisian yang dipelajari pada peringkat sebelum ini.
    iv. Berkebolehan menjalankan aktiviti lanjutan yang melibatkan penggunaan rangkaian komputer dan Internet.
   
4.3 Aktiviti
   

T4A1

Perisian Pengurusan Pangkalan Data Lanjutan

 • Tapisan data
 • Penyediaan dan penggunaan borang
 • Penyediaan dan pencetakan laporan (lanjutan)
 • Bahasa query

T4A2

Pengaturcaraan (Lanjutan)

 • Perintah-perintah lanjutan
  • Gelung bersarang (nested loop)
  • Fail berjujukan (sequential) dan fail capaian rawak (random access)
  • Perintah grafik
  • Perintah bunyi
 • Subrutin/prosedur/fungsi
 • Tatasusunan (array)

T4A3

Aktiviti Internet
(Jika ada kemudahan Internet)

       
© 2002 SMK Sultan Omar™, 23000 Dungun, Terengganu
Tel/faks : 09-8481831    Email : smkso2002@hotmail.com
http://smkso2000.tripod.com/